Nasze opakowania

10.14.08

Wykonujemy elementy:

- na potrzeby agencji reklamowych
- szyldy reklamowe
- kasetony
- blistry, tacki, opakowania
- palety transportowe
Wykonujemy termoformowanie płyt o wymiarach do 1000 mm x 1000 mm i głębokości tłoczenia do 200 mm
(wielkość formy 950 mm x 950 mm).
W procesie termoformowania wykorzystujemy materiały z tworzyw sztucznych oparte o następujące polimery:
-poliwęglan (PC),
-polimetakrylan metylu (PMMA),
-poliamid (PA)
-kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy (ABS), używane do produkcji kształtek technicznych
-politereftalan etylenu (PET),
-polistyren (PS),
-polipropylen (PP),
-polichlorek winylu (PVC)
-polietylen (PE) stosowane najczęściej do wytwarzania opakowań.

Posted by Someone on October 14, 2008

Termoformowanie

10.11.08

Termoformowanie to technologia polegająca na przekształceniu bardzo prostego w kształcie półwyrobu, w wyrób o kształcie bardziej lub mniej rozwiniętym w przestrzeni. Typowym półwyrobem do przekształcenia może być tylko wyrób z tworzywa termoplastycznego jako, że tylko ten materiał konstrukcyjny wykazuje w odpowiedniej temperaturze stan wysokiej elastyczności, kiedy daje się on kształtować bez utraty spójności wewnętrznej ciała stałego. Do termoformowania używamy najczęściej półwyrobów płaskich cienkich (folie) i grubszych (płyty). Wykonywane są one z tworzyw opartych na kilku polimerach.

Należą do nich:
-poliwęglan (PC),
-polimetakrylan metylu (PMMA),
-poliamid (PA)
-kopolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy (ABS), używane do produkcji kształtek technicznych
-politereftalan etylenu (PET),
-polistyren (PS),
-polipropylen (PP),
-polichlorek winylu (PVC)
-polietylen (PE) stosowane najczęściej do wytwarzania opakowań.
Dla osiągnięcia specjalnych własności powłoki wyrobu termoformowanego wykorzystuje się półwyroby wielowarstwowe. Doprowadzenie półwyrobu do stanu wysokiej elastyczności osiąga się poprzez ogrzanie płyty lub folii przez system grzałek. Grzanie powinno być możliwie szybkie i równomierne na całej powierzchni. Jego temperaturę określa poprzez krzywe termomechaniczne stosowne dla tworzywa produktu. Samo przekształcanie półwyrobu w wyrób rozwinięty w przestrzeni odbywa się przez rozciąganie jego powierzchni. Powoduje to, przy nie zmiennej przecież objętości półwyrobu, zmniejszanie jego grubości.

Posted by Someone on October 11, 2008